De werkwijze van Kind in Balans is altijd afgestemd op de specifieke vraag van uw jeugdzorgteam of -organisatie. Ik bied uitsluitend maatwerk. We beginnen met een – persoonlijk of telefonisch – kennismakingsgesprek om uw vraag te verhelderen. Tijdens deze oriëntatie kunnen we ook de wederzijdse verwachtingen bespreken, evenals mijn mogelijke inzet. Eventuele vervolgafspraken kunnen we al direct inplannen.

Aansluitend maak ik een plan van aanpak voor u. Hierin staat wat Kind in Balans u precies zal bieden (volgens SMART-principes) en op welke wijze: de werkvormen, het aantal sessies en de uitvoerende professional(s) – want zo nodig kan ik collega-experts uit mijn netwerk inschakelen. Uiteraard zijn ook de tariefafspraken opgenomen in het plan.

Kind in Balans werkt in de regio Midden-Nederland. In overleg zijn andere regio's mogelijk.