Kind in Balans helpt jeugdzorgteams, jeugdzorgorganisaties, nascholingsgroepen en dergelijke om de positieve kanten van een kind te (her)ontdekken en verstoringen te verhelpen. Mijn uitgangspunt hierbij is: respect voor het kind en oog voor zijn/haar eigen kracht, in wisselwerking met de omgeving.

Ik leg het accent op oplossingen, niet op problemen (oplossingsgericht werken). Vanuit deze focus ondersteun ik u om de sterke en minder sterke kanten van uw jeugdige cliënten weer in balans te brengen.

Ik wil bewust náást u en uw cliënten staan. Daarom bied ik u praktische en praktijkgerichte handvatten – zonder uw rol over te nemen. Mijn doel is dat u zo snel mogelijk weer op eigen kracht verder kunt!