Mijn naam is Giuditta Soro (1965). Van 1993 tot 2015 ben ik werkzaam geweest als eerstelijns kinder- en jeugdpsycholoog, zowel bij jeugdhulpverleningsinstellingen (waaronder Orthopedagogisch Behandelinstituut, Psychologisch onderzoeksbureau, Jeugdreclassering, Gezinsvoogdij, Pleegzorg, GGZ) als vanuit mijn eigen psychologiepraktijk. In die periode heb ik ruime ervaring opgedaan met uiteenlopende problematiek bij kinderen/jongeren van 0 tot 18 jaar.
Sinds 2015 zet ik mijn expertise in om jeugdzorgprofessionals en -organisaties te ondersteunen. Daarbij is mijn werkveld zeer breed. U kunt bij mij terecht voor advisering, ondersteuning, consultatie en een 'frisse kennersblik'. Ook geef ik lezingen, bij-/nascholingen en trainingen op mijn vakgebied. Mijn speerpunt is altijd: het vertalen van de theorie naar uw praktijk. U heeft er in uw dagelijks werk dus écht wat aan.

Ik ben getrouwd en moeder van twee kinderen. Het moederschap geeft een extra dimensie aan mijn vak. Dat maakt dat ik me niet alleen vakmatig, maar ook vanuit persoonlijke ervaring uitstekend kan inleven in uw werkveld. Dat combineer ik met daadkracht, realisme, pragmatisme, creativiteit en een scherp oog voor verbeterpunten.

Zoals mijn naam al verraadt, ben ik half-Italiaans – maar wel geboren en getogen in Nederland. Dit betekent dat ik zowel met Nederlandse als Italiaanse normen en waarden ben opgevoed. Het opgroeien in twee culturen heeft mij geleerd flexibel te zijn en buiten het boekje te denken. Dat komt mij in mijn werk dagelijks van pas.

pasfoto Giuditta SoroFotografie Wout Ritzema'Ik wil naast jeugdzorgprofessionals staan. Doordat ik uw werk van binnenuit ken, kan ik pragmatische oplossingen aandragen – zónder uw rol over te nemen.'