Kind in Balans heeft uitgebreide expertise opgebouwd in gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen van 0 tot 18 jaar. Vanuit deze deskundigheid bied ik brede ondersteuning aan jeugdzorgprofessionals en -organisaties. Van dossieranalyse tot gespreksvoering, van deskundigheidsbevordering tot trainingen en lezingen. Mijn belangrijkste specialismen zijn: autisme (ASS), ADHD, kinderpsychiatrie, licht-verstandelijke beperkingen (LVB), hechtingsproblemen, trauma's, foetaal alcoholsyndroom (FAS) en pleegzorg.

Oplossingsgericht denkkader
Kind in Balans werkt vanuit een oplossingsgericht denkkader en is lid van het Netwerk Oplossingsgericht Werkenden. Ik leg dus de nadruk op de oplossing (de gewenste toekomst), niet op het probleem. Dit perspectief combineer ik met een transparante no-nonsense aanpak en een pragmatische insteek – zonder uw rol over te nemen. Ik weet de theorie aan de praktijk te verbinden, zodat u er écht wat aan heeft.

Uiteenlopende behandelmethoden
Kind in Balans heeft actuele, brede kennis van zowel beproefde als nieuwe behandelmethoden (evidence-based en practice-based).

Praktijkgerichte insteek
Kind in Balans sluit aan op de concrete obstakels in uw dagelijkse praktijk. Hierbij is de totale context mijn uitgangspunt: uw cliënt en de interactie met zijn/haar omgeving, evenals de mogelijkheden en begrenzingen van de hulpverlening. Ik bied u zowel inzichten als handvatten om dingen anders te doen, zodat de situatie van en rond uw cliënt daadwerkelijk verbetert.