Jongeren zijn doorlopend in ontwikkeling. Vaak lijkt dit vanzelf te gaan – maar niet altijd. Dan kan Kind in Balans uitkomst bieden.
Kind in Balans is gespecialiseerd in hulpverleningstrajecten die gericht zijn op kinderen/jongeren van 0 tot 18 jaar.

Kind in Balans biedt:

  • ondersteunende expertise aan zorgprofessionals. Van dossieranalyse tot gespreksvoering, van deskundigheidsbevordering tot supervisie, van trainingen tot lezingen.
  • psychologisch advies, onderzoek, behandeling en begeleiding van cliënten.